BG
BG EN
# Меню

#Plant trees. Go green!

#Plant trees. Go green!

 

 

#Plant trees. Go green!

Цел: Насърчаване на устойчивостта на околната среда чрез засаждане на дървета

Защото дърветата имат значение

 

 • Дърветата се борят с изменението на климата, като абсорбират CO2
 • Осигурете кислород, необходим за живота
 • Подпомагане на биоразнообразието чрез осигуряване на местообитания за дивата природа
 • Предотвратяване на ерозията на почвата и насърчаване на опазването на водата

Проблемът

 • Обезлесяване: Изсичане на гори с тревожна скорост
 • Урбанизация: Разрастването на градовете води до загуба на зелени площи
 • Изменение на климата: Покачващите се температури застрашават екосистемите

Нашето решение

 • Засаждане на дървета: Лесно, но ефективно решение
 • Цел: Всеки да засади поне по едно дърво
 • Ангажирайте общностите: Насърчете местното участие

Предимства на нашата кампания

 • Въздействие върху околната среда: смекчаване на изменението на климата, подобряване на качеството на въздуха, пестене на вода
 • Социално въздействие: Създайте зелени пространства за общности, насърчавайте психическото благополучие

Как можете да помогнете

 • Доброволец: Присъединете се към събития за засаждане на дървета във вашия район
 • Разпространете: Споделете #Plant trees! Go green! в социалните медии, повишете осведомеността

Нашaта кауза

Всяка поръчка направена през мебели Елементо е обвързана с целите на кампанията и подпомага нейните цели, популяризиране и постигнати резултати.

Бъдещи планове

 • Разширяване обхвата на кампанията до повече региони
 • Прилагане на практики за устойчиво горско стопанство
 • Продължаване на усилията за застъпничество за опазване на околната среда

Присъединете се към нас в нашата мисия да създадем по-зелена и по-здрава планета!

Заедно можем да направим разликата!

#Plant trees. Go green!

Всяко зрънце посява семената на едно устойчиво бъдеще.